Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 368000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
1.0 Rp 690000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
2.0 Rp 1353000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
5.0 Rp 3270000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
10.0 Rp 6458000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
20.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
25.0 Rp 16052000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
50.0 Rp 32032000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
100.0 Rp 63817000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
250.0 Rp 159736000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
500.0 Rp 319759000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
1000.0 Rp 625906000 ANTAM MULIA RETRO 2019-01-23
0.5 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
1.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
2.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
2.5 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
3.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
4.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
4.25 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
5.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
10.0 Rp 7103000 ANTAM 2019-01-23
20.0 Rp 13633000 ANTAM 2019-01-23
25.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
50.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
100.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
250.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
500.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
1000.0 Rp 0 ANTAM 2019-01-23
0.5 Rp 314000 BATIK 2019-01-23
1.0 Rp 628000 BATIK 2019-01-23
2.0 Rp 1242000 BATIK 2019-01-23
2.5 Rp 0 BATIK 2019-01-23
3.0 Rp 0 BATIK 2019-01-23
4.0 Rp 0 BATIK 2019-01-23
4.25 Rp 0 BATIK 2019-01-23
5.0 Rp 3095000 BATIK 2019-01-23
10.0 Rp 6185000 BATIK 2019-01-23
20.0 Rp 0 BATIK 2019-01-23
25.0 Rp 15510000 BATIK 2019-01-23
50.0 Rp 30943000 BATIK 2019-01-23
100.0 Rp 61836000 BATIK 2019-01-23
250.0 Rp 155626000 BATIK 2019-01-23
500.0 Rp 0 BATIK 2019-01-23
1000.0 Rp 0 BATIK 2019-01-23
0.5 Rp 366000 UBS 2019-01-23
1.0 Rp 658000 UBS 2019-01-23
2.0 Rp 1302000 UBS 2019-01-23
2.5 Rp 0 UBS 2019-01-23
3.0 Rp 0 UBS 2019-01-23
4.0 Rp 0 UBS 2019-01-23
4.25 Rp 0 UBS 2019-01-23
5.0 Rp 3188000 UBS 2019-01-23
10.0 Rp 6325000 UBS 2019-01-23
20.0 Rp 0 UBS 2019-01-23
25.0 Rp 15775000 UBS 2019-01-23
50.0 Rp 31283000 UBS 2019-01-23
100.0 Rp 62259000 UBS 2019-01-23
250.0 Rp 156087000 UBS 2019-01-23
500.0 Rp 310022000 UBS 2019-01-23
1000.0 Rp 616610000 UBS 2019-01-23

Close