Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 372000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
1.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
2.0 Rp 1329000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
5.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
10.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
20.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
25.0 Rp 16141000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
50.0 Rp 32167000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
100.0 Rp 64283000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
250.0 Rp 160464000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
500.0 Rp 321196000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
1000.0 Rp 636314000 ANTAM MULIA RETRO 2019-05-26
0.5 Rp 446000 ANTAM 2019-05-26
1.0 Rp 835000 ANTAM 2019-05-26
2.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
2.5 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
3.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
4.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
4.25 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
5.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
10.0 Rp 7193000 ANTAM 2019-05-26
20.0 Rp 13823000 ANTAM 2019-05-26
25.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
50.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
100.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
250.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
500.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
1000.0 Rp 0 ANTAM 2019-05-26
0.5 Rp 318000 BATIK 2019-05-26
1.0 Rp 635000 BATIK 2019-05-26
2.0 Rp 1248000 BATIK 2019-05-26
2.5 Rp 0 BATIK 2019-05-26
3.0 Rp 0 BATIK 2019-05-26
4.0 Rp 0 BATIK 2019-05-26
4.25 Rp 0 BATIK 2019-05-26
5.0 Rp 3200000 BATIK 2019-05-26
10.0 Rp 6331000 BATIK 2019-05-26
20.0 Rp 0 BATIK 2019-05-26
25.0 Rp 15585000 BATIK 2019-05-26
50.0 Rp 31094000 BATIK 2019-05-26
100.0 Rp 62137000 BATIK 2019-05-26
250.0 Rp 156385000 BATIK 2019-05-26
500.0 Rp 310020000 BATIK 2019-05-26
1000.0 Rp 631267000 BATIK 2019-05-26
0.5 Rp 369000 UBS 2019-05-26
1.0 Rp 666000 UBS 2019-05-26
2.0 Rp 1319000 UBS 2019-05-26
2.5 Rp 0 UBS 2019-05-26
3.0 Rp 0 UBS 2019-05-26
4.0 Rp 0 UBS 2019-05-26
4.25 Rp 0 UBS 2019-05-26
5.0 Rp 3224000 UBS 2019-05-26
10.0 Rp 6397000 UBS 2019-05-26
20.0 Rp 0 UBS 2019-05-26
25.0 Rp 15914000 UBS 2019-05-26
50.0 Rp 31292000 UBS 2019-05-26
100.0 Rp 62985000 UBS 2019-05-26
250.0 Rp 159208000 UBS 2019-05-26
500.0 Rp 316859000 UBS 2019-05-26
1000.0 Rp 622656000 UBS 2019-05-26

Close