Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 350000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
1.0 Rp 704000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
2.0 Rp 1404000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
5.0 Rp 3441000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
10.0 Rp 6817000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
20.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
25.0 Rp 16923000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
50.0 Rp 33689000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
100.0 Rp 66977000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
250.0 Rp 167077000 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
500.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
1000.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-07-18
0.5 Rp 456000 ANTAM 2019-07-18
1.0 Rp 855000 ANTAM 2019-07-18
2.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
2.5 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
3.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
4.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
4.25 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
5.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
10.0 Rp 7396000 ANTAM 2019-07-18
20.0 Rp 14132000 ANTAM 2019-07-18
25.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
50.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
100.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
250.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
500.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
1000.0 Rp 0 ANTAM 2019-07-18
0.5 Rp 386000 BATIK 2019-07-18
1.0 Rp 709000 BATIK 2019-07-18
2.0 Rp 1411000 BATIK 2019-07-18
2.5 Rp 0 BATIK 2019-07-18
3.0 Rp 0 BATIK 2019-07-18
4.0 Rp 0 BATIK 2019-07-18
4.25 Rp 0 BATIK 2019-07-18
5.0 Rp 3430000 BATIK 2019-07-18
10.0 Rp 6796000 BATIK 2019-07-18
20.0 Rp 0 BATIK 2019-07-18
25.0 Rp 16957000 BATIK 2019-07-18
50.0 Rp 33866000 BATIK 2019-07-18
100.0 Rp 67701000 BATIK 2019-07-18
250.0 Rp 169168000 BATIK 2019-07-18
500.0 Rp 338314000 BATIK 2019-07-18
1000.0 Rp 667502000 BATIK 2019-07-18
0.5 Rp 395000 UBS 2019-07-18
1.0 Rp 739000 UBS 2019-07-18
2.0 Rp 1425000 UBS 2019-07-18
2.5 Rp 0 UBS 2019-07-18
3.0 Rp 0 UBS 2019-07-18
4.0 Rp 0 UBS 2019-07-18
4.25 Rp 0 UBS 2019-07-18
5.0 Rp 3504000 UBS 2019-07-18
10.0 Rp 6930000 UBS 2019-07-18
20.0 Rp 0 UBS 2019-07-18
25.0 Rp 17190000 UBS 2019-07-18
50.0 Rp 34376000 UBS 2019-07-18
100.0 Rp 68585000 UBS 2019-07-18
250.0 Rp 171477000 UBS 2019-07-18
500.0 Rp 339887000 UBS 2019-07-18
1000.0 Rp 673583000 UBS 2019-07-18

Close