Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
1.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
2.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
5.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
10.0 Rp 7173000 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
20.0 Rp 13756000 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
25.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
50.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
100.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
250.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
500.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
1000.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-10-22
0.5 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
1.0 Rp 697000 ANTAM 2018-10-22
2.0 Rp 1343000 ANTAM 2018-10-22
2.5 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
3.0 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
4.0 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
4.25 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
5.0 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
10.0 Rp 6540000 ANTAM 2018-10-22
20.0 Rp 0 ANTAM 2018-10-22
25.0 Rp 16236000 ANTAM 2018-10-22
50.0 Rp 32308000 ANTAM 2018-10-22
100.0 Rp 63950000 ANTAM 2018-10-22
250.0 Rp 161171000 ANTAM 2018-10-22
500.0 Rp 321615000 ANTAM 2018-10-22
1000.0 Rp 615492000 ANTAM 2018-10-22
0.5 Rp 0 BATIK 2018-10-22
1.0 Rp 635000 BATIK 2018-10-22
2.0 Rp 1269000 BATIK 2018-10-22
2.5 Rp 0 BATIK 2018-10-22
3.0 Rp 0 BATIK 2018-10-22
4.0 Rp 0 BATIK 2018-10-22
4.25 Rp 0 BATIK 2018-10-22
5.0 Rp 3172000 BATIK 2018-10-22
10.0 Rp 6343000 BATIK 2018-10-22
20.0 Rp 0 BATIK 2018-10-22
25.0 Rp 15857000 BATIK 2018-10-22
50.0 Rp 31713000 BATIK 2018-10-22
100.0 Rp 63424000 BATIK 2018-10-22
250.0 Rp 153740000 BATIK 2018-10-22
500.0 Rp 0 BATIK 2018-10-22
1000.0 Rp 0 BATIK 2018-10-22
0.5 Rp 367000 UBS 2018-10-22
1.0 Rp 666000 UBS 2018-10-22
2.0 Rp 1302000 UBS 2018-10-22
2.5 Rp 0 UBS 2018-10-22
3.0 Rp 0 UBS 2018-10-22
4.0 Rp 0 UBS 2018-10-22
4.25 Rp 0 UBS 2018-10-22
5.0 Rp 3229000 UBS 2018-10-22
10.0 Rp 6427000 UBS 2018-10-22
20.0 Rp 0 UBS 2018-10-22
25.0 Rp 15908000 UBS 2018-10-22
50.0 Rp 31775000 UBS 2018-10-22
100.0 Rp 62915000 UBS 2018-10-22
250.0 Rp 156538000 UBS 2018-10-22
500.0 Rp 313076000 UBS 2018-10-22
1000.0 Rp 619633000 UBS 2018-10-22

Close