Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
1.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
2.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
5.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
10.0 Rp 7225000 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
20.0 Rp 13838000 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
25.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
50.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
100.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
250.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
500.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
1000.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2019-02-20
0.5 Rp 322000 ANTAM 2019-02-20
1.0 Rp 643000 ANTAM 2019-02-20
2.0 Rp 1242000 ANTAM 2019-02-20
2.5 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
3.0 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
4.0 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
4.25 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
5.0 Rp 3172000 ANTAM 2019-02-20
10.0 Rp 6372000 ANTAM 2019-02-20
20.0 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
25.0 Rp 15510000 ANTAM 2019-02-20
50.0 Rp 30943000 ANTAM 2019-02-20
100.0 Rp 61836000 ANTAM 2019-02-20
250.0 Rp 155626000 ANTAM 2019-02-20
500.0 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
1000.0 Rp 0 ANTAM 2019-02-20
0.5 Rp 371000 BATIK 2019-02-20
1.0 Rp 667000 BATIK 2019-02-20
2.0 Rp 1323000 BATIK 2019-02-20
2.5 Rp 0 BATIK 2019-02-20
3.0 Rp 0 BATIK 2019-02-20
4.0 Rp 0 BATIK 2019-02-20
4.25 Rp 0 BATIK 2019-02-20
5.0 Rp 3229000 BATIK 2019-02-20
10.0 Rp 6417000 BATIK 2019-02-20
20.0 Rp 0 BATIK 2019-02-20
25.0 Rp 15970000 BATIK 2019-02-20
50.0 Rp 31591000 BATIK 2019-02-20
100.0 Rp 63028000 BATIK 2019-02-20
250.0 Rp 158404000 BATIK 2019-02-20
500.0 Rp 317668000 BATIK 2019-02-20
1000.0 Rp 619633000 BATIK 2019-02-20
0.5 Rp 376000 UBS 2019-02-20
1.0 Rp 702000 UBS 2019-02-20
2.0 Rp 1353000 UBS 2019-02-20
2.5 Rp 0 UBS 2019-02-20
3.0 Rp 0 UBS 2019-02-20
4.0 Rp 0 UBS 2019-02-20
4.25 Rp 0 UBS 2019-02-20
5.0 Rp 3321000 UBS 2019-02-20
10.0 Rp 6571000 UBS 2019-02-20
20.0 Rp 0 UBS 2019-02-20
25.0 Rp 16339000 UBS 2019-02-20
50.0 Rp 32606000 UBS 2019-02-20
100.0 Rp 65047000 UBS 2019-02-20
250.0 Rp 162432000 UBS 2019-02-20
500.0 Rp 323429000 UBS 2019-02-20
1000.0 Rp 632077000 UBS 2019-02-20

Close