Harga Emas - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik

Harga Emas

Berat Harga Jenis Tanggal Berlaku
0.5 Rp 369000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
1.0 Rp 686000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
2.0 Rp 1384000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
2.5 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
3.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
4.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
4.25 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
5.0 Rp 3250000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
10.0 Rp 6417000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
20.0 Rp 0 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
25.0 Rp 15929000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
50.0 Rp 31857000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
100.0 Rp 64042000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
250.0 Rp 158178000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
500.0 Rp 316141000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
1000.0 Rp 621919000 ANTAM MULIA RETRO 2018-12-14
0.5 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
1.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
2.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
2.5 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
3.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
4.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
4.25 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
5.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
10.0 Rp 7086000 ANTAM 2018-12-14
20.0 Rp 13633000 ANTAM 2018-12-14
25.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
50.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
100.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
250.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
500.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
1000.0 Rp 0 ANTAM 2018-12-14
0.5 Rp 310000 BATIK 2018-12-14
1.0 Rp 620000 BATIK 2018-12-14
2.0 Rp 1236000 BATIK 2018-12-14
2.5 Rp 0 BATIK 2018-12-14
3.0 Rp 0 BATIK 2018-12-14
4.0 Rp 0 BATIK 2018-12-14
4.25 Rp 0 BATIK 2018-12-14
5.0 Rp 3095000 BATIK 2018-12-14
10.0 Rp 6185000 BATIK 2018-12-14
20.0 Rp 0 BATIK 2018-12-14
25.0 Rp 15434000 BATIK 2018-12-14
50.0 Rp 30943000 BATIK 2018-12-14
100.0 Rp 61836000 BATIK 2018-12-14
250.0 Rp 154868000 BATIK 2018-12-14
500.0 Rp 0 BATIK 2018-12-14
1000.0 Rp 0 BATIK 2018-12-14
0.5 Rp 363000 UBS 2018-12-14
1.0 Rp 652000 UBS 2018-12-14
2.0 Rp 1282000 UBS 2018-12-14
2.5 Rp 0 UBS 2018-12-14
3.0 Rp 0 UBS 2018-12-14
4.0 Rp 0 UBS 2018-12-14
4.25 Rp 0 UBS 2018-12-14
5.0 Rp 3168000 UBS 2018-12-14
10.0 Rp 6263000 UBS 2018-12-14
20.0 Rp 0 UBS 2018-12-14
25.0 Rp 15519000 UBS 2018-12-14
50.0 Rp 30966000 UBS 2018-12-14
100.0 Rp 61890000 UBS 2018-12-14
250.0 Rp 0 UBS 2018-12-14
500.0 Rp 308495000 UBS 2018-12-14
1000.0 Rp 612079000 UBS 2018-12-14

Close